วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

สถาบันอุดมศึกษารัฐ

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University
วิทยาเขต กล้วยน้ำไท
119 ซอยสุขุมวิท 40 ( ซอยบ้านกล้วยใต้ ) กรุงเทพ 10110
โทร. 3503500-99 โทรสาร. 2401516
วิทยาเขตรังสิต
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
ทร.9020250-99 โทรสาร. 5168553
http://www.bu.ac.th
2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University
1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 3216930-9 โทรสาร 3214444
http://www.kbu.ac.th
3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakijpundit University
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. .9547300 โทรสาร. 5899605
http://www.dpu.ac.th
4. มหาวิทยาลัยเกริก Kirk University
43/1111 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 5523500-9 โทรสาร 5523513
http://www.krirk.ac.th
5.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Saint John's University
1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 9387058-65 โทรสาร 5122275
http://www.stjohn.ac.th
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Mahanakorn University of Technology
51 หมู่ 1 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร.9883655 โทรสาร 9884040
http://www.mut.ac.th
7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม Sripatum University
61 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.5799120 โทรสาร. 5611721
.วิทยาเขตชลบุรี
79 ถนน บางนา - ตราด อ.เมือง ชลบุรี 20000
http://www.spu.ac.th
8. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย The University of the Thai Chamber of Commerce
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทร 2752200 โทรสาร 2762126
http://www.utcc.ac.th
9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University
682 หมู่ 11 ซอยหมู่บ้านเสรี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 3004543 โทรสาร. 3004563
http://www.au.edu
10. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ South-East Asia University
19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร.8074500-27 โทรสาร 8074530
http://www.sau.ac.th
11. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Rattana Bundit University
306 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร.3754480-6 โทรสาร 3754489
http://www.rbac.ac.th
12. มหาวิทยาลัยสยาม Saim University
235 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10163
โทร. 4570068 โทรสาร 4573982
http://www.siam.edu
13. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Eastern Asia University
200 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 5) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร.5771037-41 โทรสาร 5771023
http://www.eau.ac.th
14. มหาวิทยาลัยธนบุรี Thonburi University
29 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 8090823 โทรสาร 4443952
http://www.tct.ac.th

หน้า ๗

สถาบันประเภทไม่จํากัดรับนักศึกษา
73.มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University
ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. โทร. 3108000 โทรสาร 3180917
http://www.ru.ac.th
74. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University
919 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3550 โทรสาร0- 25033534
http://www.stou.ac.th
มหาวิทยาลัย / สถาบันในกำกับ
75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of technology
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. (044) 216191-8 โทรสาร (044) 224070
http://www.sut.ac.th
76.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. (075) 384000 โทรสาร (075) 384258
หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ
อาคาร SM TOWER ชั้น 19 เลขที่ 979/44-45 พญาไท กรุงเทพฯ
http://www.wu.ac.th
77. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi
91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 4270039 , 4270059 , 4270058
http://www.kmutt.ac.th
78.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University
333 หมู่ 1 ตําบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. (053) 916000 โทรสาร (053) 917007
อาคารฟอร์จูนทาวน์ เลขที่ 1 ชั้น 22 โซน B2
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10320
โทร. (02) 6410823โทรสาร (02) 6410824
http://www.mfu.ac.th

หน้า ๖

61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Rajamangla University of Technology Thunyaburi
39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0-2549-3013-15 โทรสาร 0-2577-2357
http://www.rmutt.ac.th
62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกรุงเทพ
Rajamangla University of Technology Krungthep
2 ถนนนางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2287-3211-25 ต่อ 133, 117 โทรสาร : 0-2287-3596
http://www.rmutk.ac.th/

63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Rajamangla University of Technology Tawan-ok
43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210
โทรศัพท์ 0-3835-8137 โทรสาร 0-3834-1808-9
http://www.rmutto.ac.th/
64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Rajamangla University of Technology Phranakon
99 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075
http://www.rmutp.ac.th/
65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Rajamangla University of Technology Srivijaya
1 ถนนราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7431-6260-3 โทรสาร : 0-7432-4245
http://www.rmutsv.ac.th/
66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangla University of Technology Lanna
128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร 0-5322-1576, 0-5389-2780 โทรสาร 0-5321-3183
http://www.rmutl.ac.th/
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Rajamangla University of Technology Suvanabhumi
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 035-242-554 โทรสาร : 035-545-654
http://www.rmutsb.ac.th
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Rajamangla University of Technology Rattanakosin
96 ม.3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02-8894585-7 กด 3001 ติดต่อประชาสัมพันธ์โทรสาร : 02-8895014
http://www.rmutr.ac.th/
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Rajamangla University of Technology Isan
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-242978-9,044-271312-3 โทรสาร : 044-242217
http://www.rmuti.ac.th
70 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
Pathumwan Institute of Technology
833 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท ์02-219-3833-38 โทรสาร 02-2193872
http://www.ptwit.ac.th
71 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ ถนนพระสุเมรุ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ 0-2282-8303, 0-2281-6427 โทรสาร 0-2281-0294
http://www.mbu.ac.th/
72 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ 0-2221-4859, 0-2222-1867
http://www.mcu.ac.th

หน้า ๕

50 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต Phuket Rajabhat University
21 ถ.เทพกระษัตรี ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 66 76 240474-7 , 66 76 211959
โทรสาร : 66 76 217778
http://www.pkru.ac.th
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University
133 ถ.เทศบาล 3 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0-7321-6594
โทรสาร : 0-7321-2108
http://www.yru.ac.th/
52.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University
160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ :(074) 314993 , 324221
โทรสาร :(074) 311210
http://www.skru.ac.th
53.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ : 0-7537-7440 , 0-7537-7712-4
โทรสาร : 0-7539-2018
http://www.nstru.ac.th/
54.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี Surat Thani Rajabhat University
272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร
อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : 077-355466-7,355469
โทรสาร :077355468
http://www.sru.ac.th/
55.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : 0-2942-6900
โทรสาร : 0-2541-7113
http://www.chandra.ac.th
56มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University
172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 028901801
โทรสาร :
http://www.dru.ac.th/
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Rajabhat University
1061 ซ.อิสรภาพ15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2473-7000
โทรสาร 02-466-6539
http://www.bsru.ac.th
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Phranakhon Rajabhat University
เลขที่ 3 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-552-6688
โทรสาร 02-5217909
http://www.pnru.ac.th/
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University.
295 ถนนราชสีมา พญาไท ดุสิต 10300
โทรศัพท์ 0-2244-5000
โทรสาร
http://www.dusit.ac.th
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University.
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวิชระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02-2432246
โทรสาร 02-2432248
http://www.ssru.ac.th/

หน้า ๔

39 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ Kalasin Rajabhat University
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ 0 4386 0218
โทรสาร 0 4386 0219
http://www.ksu.ac.th (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi-et Rajabhat University
112 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-544741-3
โทรสาร 043-544744
http://www.reru.ac.th
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajanagarindra Rajabhat University
ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3851 1010
โทรสาร 0 3881 0337
http://www.rru.ac.th
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Thepsatri Rajabhat University
ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ (036) 422607-9 , (036)427485-93
โทรสาร. FAX (036) 422610
http://www.tru.ac.th
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยูธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
เลขที่ 96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel 0-3532-2076-9
Fax. 0-3524-2708
http://www.aru.ac.th/
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaylongkorn Rajabhat University
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7,0-2529-4164-5
โทรสาร 0-2529-2580
http://www.vru.ac.th
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhaibarni Rajabhat University
41 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ (039) 335408-10
โทรสาร 0-3932-7175
http://www.qru.ac.th
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Kanchanaburi Rajabhat University
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3463 3227-30
โทรสาร 0 3463 3224
http://www.kru.ac.th/
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 034-261021
โทรสาร .034-261048
http://www.npru.ac.th/
48 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี PhetchaburiRajabhat University
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0 3249 3300-7
โทรสาร : 0 3249 3308
http://www.pbru.ac.th
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chom Bung Rajabhat University
46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ : 0 3226 1790-7
โทรสาร : 0 3226 1078
http://www.mcru.ac.th